http://artofremake.ru

Взаємодія з громадськістю

Перелік нормативно-правових актів, якими регламентуються права громадян на отримання інформації про діяльність державної влади та участь в управлінні державними справами.

Закони України:

1. Конституція України;

2. Закон України “Про об’єднання громадян”;

3. Закон України “Про політичні партії в Україні”;

4. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

5. Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”;

6. Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;

7. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”;

8. Закон України “Про молодіжні та дитячі організації”;

9. Закон України “Про звернення громадян”;

10. Закон України “Про інформацію”;

11. Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;

12. Закон України “Про телебачення та радіомовлення”;

13. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;

14. Закон України “Про соціальні послуги”;

15. Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”;

16. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

17. Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

18. Закон України “Про інформаційні агентства”;

19. Закон України “Про телекомунікації”;

20. Закон України “Про державну таємницю”;

21. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ”;

22. Закон України “Про захист суспільної моралі”;

23. Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”;

24. Закон України “Про доступ до публічної інформації”.

Укази Президента України:

1. Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;

2. Указ Президента України від 31 липня 2004 р. № 854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;

3. Указ Президента України від 15 вересня 2005 р. № 1276 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;

4. Указ Президента України від 23 лютого 2007 р. № 139 “Питання Ради громадськості”.

Постанови Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 140 “Про затвердження положення про порядок легалізації об’єднань громадян”;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 143 “Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян”;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 144 “Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян”;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України”, витяги;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”;

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”;

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд””;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація";

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”;

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1336 “Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції”;

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 10 “Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики”;

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 994 “Про ліквідацію громадського комітету моніторингу виконання законодавства у сфері розвитку та підтримки підприємництва”;

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48-р “Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади”;

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”;

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178-р “Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг”;

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства";

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 784-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2008 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”;

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 316-р “Про схвалення Концепції розвитку телекомунікацій в Україні”;

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 448-р “Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів"”

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1302 “Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912 “Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади”.

Міжнародні документи:

1. Загальна декларація прав людини;

2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

4. Європейська соціальна хартія;

5. Конвенція “Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань що стосуються довкілля”.