Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

 

Цей Конкурс є надійним інструментом реалізації новітнього напряму системи підвищення кваліфікації державних службовців, стимулом до пошуку та підтримки висококваліфікованих державних службовців України, залучення молоді до проходження державної служби, створення корпоративної культури у колективах державних службовців, позитивного іміджу державного службовця та державної служби.

Для державного службовця Конкурс, дає можливість проявити свої найкращі фахові і моральні якості. Повсякденна праця на державній службі – складна і відповідальна. Від зусиль кожного управлінця та спеціаліста значною мірою залежить авторитет влади, чіткість і прозорість функціонування складного державного механізму, який повинен гнучко реагувати на запити суспільства, забезпечувати створення умов для досягнення високих стандартів життя громадян столиці.

Учасники конкурсу можуть довести що вони є фахівцями, які прийшли на службу державі за покликанням, вони відповідають високим сучасним вимогам і критеріям, є духовно багатими й високоосвіченими людьми, які віддано працюють на благо Українського народу.

 

Правова, методична база організації та проведення Конкурсу

 

 

Електронна бібліотека на допомогу учасникам

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Впровадження нового Закону України «Про державну службу»

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

«Загальні правила поведінки державного службовця», затверджені Наказом Головдержслужби України від 04.08.2010 № 214

Підручник з діловодства

Конспект лекцій PK Excel

Конспект лекцій ПК

Діловодство в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Методика підготовки офіційних документів

Составляющие культуры и этики публичной администрации

Довідник для молодих державних службовців (частина 1)

Довідник для молодих державних службовців (частина 2)

Державне управління і державна служба

Державне управління та державна служба

Діловодство в Україні

Діловодство в Україні: довідник термінів

Деловая риторика в деятельности государственных служащих. Методические рекомендации

Методика подготовки и представления доклада, содоклада, информации, выступления на коллегию облгосадминистрации, сессию и коллегию областного совета для начальников отделов, управлений облгосадминистрации / Н.Н. Иванова, В.В. Лыков. – Донецк: Областной Центр ППК, 2006. – 12 с.

Запобігання та протидія корупції навч. - метод. посіб. /[уклад. О.Л. Леонов]; – Донецьк: [Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій], 2011. – 36 с.

Дюжев Д.В. Правове регулювання попередження і протидії корупції: Навчальний посібник. – Донецьк: [Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій], 2012. - 59 с.

Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій

Організаційна культура в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування: Методичні рекомендації

Козоріз В. П., Лапицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 168 с.: іл. — Бібліогр.: с. 162

Діловодство: конспект лекцій

Шпортько О.В. Електронне діловодство

Microsoft Office. Методическое пособие

Прийняття управлінських рішень в державному управлінні /Савченко В.Л. - Донецьк: Центр, 2002. - 20 с.

Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень: навч. - метод. посіб. /[уклад. В.Л. Савченко] – Донецьк: [Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій], 2010. – 23 с.

Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. —2-ге вид., стереотип. — К.:МАУП,2001. — 216 с.

Загальні правила поведінки державного службовця