Семінари, тренінги

Перелік тематичних семінарів та тренінгів, які проводяться в Центрі  

 

Програми тематичних постійно діючих семінарів

 1.  

«Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування»

 1.  

«Актуальні питання кадрової роботи та дотримання законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування»

 1.  

«Ґендерні проблеми громадського і політичного розвитку України та регіону»

 1.  

«Державне управління і державна служба»

 1.  

«Комп’ютерні технології в управлінській діяльності. Програма «Картка»

 1.  

«Нормативне і організаційне забезпечення діяльності сільської ради»

 1.  

«Організаційна та кадрова робота органів місцевого самоврядування»

 1.  

«Основні напрями здійснення європейської та євроатлантичної інтеграції»

 1.  

«Питання практичного застосування законодавства України про адміністративні правопорушення»

 1.  

«Проблеми запобігання та протидії проявам корупції»

 1.  

«Ради - представницькі органи місцевого самоврядування»

 1.  

«Регіональні аспекти управління інноваційною діяльністю в Україні»

Програми тематичних короткострокових семінарів, тренінгів

 1.  

«Автоматизація процесу діловодства. Система електронного документообігу iTs-Office»

 1.  

«Актуальні питання  застосування чинного бюджетного законодавства»

 1.  

«Актуальні питання виконавської дисципліни»

 1.  

«Актуальні питання євроатлантичного співробітництва України»

 1.  

«Актуальні питання житлово-комунального господарства»

 1.  

«Актуальні питання з організації контролю та виконавської дисципліни»

 1.  

«Актуальні питання соціального розвитку міст та районів»

 1.  

«Актуальні питання соціальної політики»

 1.  

«Актуальні питання у сфері захисту прав дитини»

 1.  

«Брендінг як інструмент стратегічного розвитку регіону»

 1.  

«Ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

 1.  

«Взаємодія з громадськістю у процесі формування і реалізації державної та регіональної політики»

 1.  

«Виконання програми створення безбарۥєрного середовища маломобільних груп населення в Донецькій області»

 1.  

«Вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють землевпорядні та землеоціночні роботи відповідно до Ліцензійних умов»

 1.  

«Вирішення питань розвитку сфери фізичної культури та спорту»

 1.  

«Вироблення і реалізація регіональної соціально-економічної політики. Стратегічне планування»

 1.  

«Впровадження Е-урядування»

 1.  

«Впровадження Закону України «Про державну службу»

 1.  

«Державне регулювання ціноутворення та актуальні питання регуляторної
політики»

 1.  

«Державне управління і державна служба»

 1.  

«Енергоменеджмент в територіальних громадах»

 1.  

«Етикет державних службовців»

 1.  

«Європейський досвід енергозбереження»

 1.  

«Забезпечення доступу до публічної інформації»

 1.  

«Забезпечення завдань державної політики у сфері міжнаціональних відносин»

 1.  

«Законодавче регулювання земельних відносин»

 1.  

«Запровадження прозорого ринку землі і питання регулювання земельних відносин на муніципальному рівні»

 1.  

«Зелена» економіка (енергоменеджмент)»

 1.  

«Зелені міста»

 1.  

«Інноваційні інструменти сприяння розвитку економіки: кластери»

 1.  

«Інноваційні інструменти сприяння розвитку малого та середнього бізнесу»

 1.  

«Інструменти успішного розвитку міст»

 1.  

«Кібербезпека і нові виклики інформаційного суспільства»

 1.  

«Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин»

 1.  

«Комплексні інформаційні системи «Парус» для автоматизації»

 1.  

«Конфлікти та методи їх вирішення»

 1.  

«Корпоративна культура органу місцевого самоврядування»

 1.  

«Корпоративне управління в акціонерних підприємствах»

 1.  

«Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг і методи їх зниження»

 1.  

«Культура та етика публічної адміністрації»

 1.  

«Методика проведення функціонального обстеження діяльності органів влади»

 1.  

«Нормативне забезпечення продажу та оренди земельних ділянок»

 1.  

«Організаційна культура в органі влади»

 1.  

«Організаційне і нормативне забезпечення діяльності місцевих рад

 1.  

«Основи енергоменеджменту»

 1.  

«Основні питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в органах казначейської служби»

 1.  

«Особистісне зростання державного службовця»

 1.  

«Охорона інтелектуальної власності»

 1.  

«Питанння соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах»

 1.  

«Питання діловодства та контролю»

 1.  

«Питання захисту дітей»

 1.  

«Питання надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі
людьми»

 1.  

«Питання підготовки профілів професійних компетентностей посад державної служби»

 1.  

«Питання сталого розвитку сільських територій»

 1.  

«Підготовка інвестиційних проектів»

 1.  

«Підготовка проектів і програм розвитку місцевого самоврядування»

 1.  

«Підготовка проектів»

 1.  

«Правове регулювання підприємницької діяльності»

 1.  

«Правові засади діяльності сільських та селищних голів»

 1.  

«Практика складання та шляхи підвищення якості земельної документації»

 1.  

«Практичні навички успішної презентації»

 1.  

«Проблеми енергозбереження та можливості їх вирішення в регіоні»

 1.  

«Проблеми запобігання та протидії корупції»

 1.  

«Просування інвестиційного потенціалу території»

 1.  

«Психологічні умови створення сприятливого соціально-психологічного клімату»

 1.  

«Розвиток громадянського суспільства в Україні»

 1.  

«Створення містобудівного кадастру в Донецькій області»

 1.  

«Сучасні енергозберігаючі технології і обладнання в освітленні»

 1.  

«Сучасні підходи до професійного розвитку персоналу»

 1.  

«Удосконалення системи управління якістю надання послуг»

 1.  

«Управління персоналом як інструмент ресурсного розвитку»

 1.  

«Управлінські аспекти діяльності публічної адміністрації»

 1.  

Тематичний короткостроковий семінар  в рамках Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Програми спеціалізованих короткострокових навчальних курсів

 1.  

«Впровадження Закону України «Про державну службу»

 1.  

«Застосування антикорупційного законодавства та етичних стандартів на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування»

 1.  

«Основи сталого розвитку та охорони навколишнього природного середовища»

 1.  

«Комп'ютерні технології в управлінській діяльності»

 1.  

«Українське ділове мовлення»

 1.  

«Англійська мова для управлінців»

Самостійне навчання (самоосвіта)

 1.  

Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» 

Семінари для депутатів місцевих рад

 1.  

«Право і законотворчий процес»

 1.  

«Державні фінанси та бюджетний процес»

 1.  

«Місцеве самоврядування в Україні»

 1.  

«Основні  принципи та форми місцевої демократії: пряме та представницьке самоврядування»

 1.  

«Законодавчі засади діяльності депутатів місцевих рад»

 1.  

«Управління персоналом в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування»

 1.  

«Організація управлінської праці в публічній адміністрації»

 1.  

«Організаційне забезпечення роботи районної ради»

 1.  

«Підготовка і прийняття рішень в місцевому самоврядуванні»

 1.  

«Політологічне забезпечення державного управління та місцевого самоврядування»

 1.  

«Розвиток громадянського суспільства на Донеччині»

 1.  

«Налагодження ефективних зв'язків з громадськістю»

 1.  

«Залучення громадян до співпраці з органами влади»

 1.  

«Регіональна політика»

 1.  

«Стратегічне планування розвитку громади»

 1.  

«Регіональна і місцева економіка»

 1.  

«Регіональні аспекти управління інноваційною діяльністю»

 1.  

«Фінансово-інвестиційні ресурси розвитку міст та районів»

 1.  

«Управління територіальним розвитком та планування населених пунктів»

 1.  

«Міська інфраструктура»

 1.  

«Ефективне використання комунального майна»

 1.  

«Розвиток соціальної інфраструктури регіонів»

 1.  

«Управління соціальною сферою територіальної громади»

 1.  

«Комунікаційні та етичні аспекти публічної адміністрації»

 1.  

«Керівник у публічній адміністрації»

 1.  

«Впровадження Е-врядування»

 1.  

«Підготовка проектів і програм розвитку місцевого самоврядування»

 1.  

«Запровадження прозорого ринку землі і питання регулювання земельних відносин на муніципальному рівні»

 1.  

«Сталий розвиток та охорона навколишнього природного середовища»

 1.  

«Зелені міста»

Семінари з інших питань

 1.  

«Фінансовий моніторинг»

 1.  

«Новий закон України «Про акціонерні товариства»

 1.  

«Технічне регулювання в Україні: що означатиме реформа для підприємців»

 1.  

«Комплексні рішення у сфері автоматизації обліку бюджетних організацій»

 1.  

«Основні зміни в  міжнародні стандарти фінансової звітності щодо обліку фінансових інструментів»

 1.  

«Податковий кодекс. Аналіз змін оподаткування підприємств»

 1.  

«Основні напрями безумовного дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІV»