Професійна програма

Період навчання:

07.04.2014 18.04.2014

Категорія слухачів:

Начальники (спеціалісти) загальних відділів міських рад, районних у м. Донецьку рад, міських рад міст, розташованих на території міст і районів, райдержадміністрацій.

Відповідальна особа:

Єремєєва Наталія Володимирівна - методист стаціонарного навчання І категорії навчально-організаційного відділу (тел. 334-26-64, моб. 095-381-26-63), Кумєйко Юлія Василівна - методист стаціонарного навчання І категорії навчально-методичного відділу (тел. 337-43-38, моб. 050-474-44-15)
Термін подачі заявок на участь у програмі закінчився.

Матеріали:


 

07 квітня, понеділок

2

9.00-10.00

Реєстрація слухачів

10.00-10.15

Відкриття навчання

 

Россоха Неллі Єгорівна - начальник управління діловодства та контролю облдержадміністрації      (далі  – Управління);

Єремєєв Валерій Вікторович - в.о. директора  Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр)

10.15-11.00

(1 академ. год.)

Лекція. Державна мовна політика.

11.10-11.55

(1 академ. год.)

Практичне заняття з українського ділового мовлення. Особливості писемної форми ділового мовлення.

12.05-13.25

(2 академ. год.)

Практичне заняття. Правила оформлення ділових паперів.

 

Мозговий Володимир Іванович - професор кафедри менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету, к.філ.н.

13.35-14.00

Перерва

14.00-16.50

(4 академ. год.)

Тренінг. Алгоритм розв’язання конфлікту. Основні стратегії поведінки в конфлікті. Визначення власного стилю поведінки в конфлікті.

 

Мангасаров Гаррі Оникович голова громадської асоціації «Альтернативне розв’язання конфліктів»

 

 

08 квітня, вівторок

9.15-10.35

(2 академ. год.)

Лекція. Організація державної влади та її апарату  в умовах адміністративної реформи.

 

Леонов Олег Леонідович – доцент кафедри менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету, к.і.н.

10.45-12.05

(2 академ. год,)

Тематична зустріч. Нормативно-правові акти відповідно до нового Закону України «Про державну службу».

12.15-13.35

(2 академ. год.)

Практичне заняття. Проблемні питання щодо застосування антикорупційного законодавства.

 

Забіренко Інна Леонідівна начальник  Управління державної служби Головного управління державної служби України в Донецькій області

13.35-14.00

Перерва

14.00-15.20

(2 академ. год.)

Практикум. Нормативно-правові акти, що регламентують роботу з документами в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Основні поняття діловодства.

 

Россоха Неллі Єгорівна – начальник Управління

 

09 квітня, середа

 

9.15-12.05

(4 академ. год.)

Практичне заняття. Індивідуальний стиль в роботі керівника.

 

Малахай Світлана Миколаївна – здобувач наукового ступеню кандидата наук Інституту соціальної та політичної психології (лабораторія моніторингу суспільно-політичних процесів) НАПН України, викладач, м. Київ

12.05-12.30

Перерва

12.30-13.50

(2 академ. год.)

Практикум. Впевнена поведінка як основа ефективної взаємодії.

 

Родченко Ірина Геннадіївна – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем управління персоналом Центру

14.00-14.45

(1 академ. год.)

Практичне заняття. Психодіагностика професійних якостей державних службовців.

 

Ситнікова Анастасія Олександрівна – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем управління персоналом Центру

 

 

10 квітня, четвер

 

9.15-12.05

(4 академ. год.)

Практичне заняття. Номенклатура справ. Формування документів у справи та їх оперативне зберігання. Порядок і передавання справ для архівного зберігання. Організація роботи архівного підрозділу, архіву, установи.

 

 

Буценко Надія Дмитрівна – директор державного архіву Донецької області

12.05-12.30

Перерва

12.30-13.50

(2 академ. год.)

Практикум. Основні вимоги та практичне застосування Закону України «Про звернення громадян».

 

Гончарова Олена Костянтинівна – заступник начальника відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації

14.00-15.20

(2 академ. год.)

Тематична зустріч.  Практичне використання системи електронного документообігу iTs-office.

 

Кутасов Андрій Вікторович – аналітик комп’ютерних систем ТОВ «Інтерсофт»

 

 

11 квітня, п’ятниця

 

9.15-12.05

(4 академ. год.)

Тренінг. Психологічні умови створення сприятливого соціально-психологічного клімату.

 

Кацеро Анжеліка Олександрівна – доцент кафедри психології Донецького національного університету, к.псх.н.

12.15-13.35

(2 академ. год.)

Тематична зустріч. Сучасні вимоги до складання службових документів.

 

Любимова Олена Анатоліївна – заступник начальника Управління

14 квітня, понеділок

 

9.15-10.35

(2 академ. год.)

Лекція. Складові позитивного іміджу держслужбовців.

 

Сумін Валентин Олександрович – доцент кафедри менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету, к.е.н.

10.45-12.05

(2 академ. год.)

Тематична зустріч. Актуальні питання місцевого самоврядування та регіональної політики.

 

Балишев Геннадій Петрович викладач Центру

12.05-12.30

Перерва

12.30-13.50

(2 академ. год.)

Ділова гра. Сучасна модель державного управління та технологія прийняття управлінських рішень.

 

Савченко Віктор Леонідович – начальник навчально-методичного відділу Центру, магістр державного управління

14.00-15.20

(2 академ. год.)

Лекція. Менеджмент в системі державного управління.

 

Гордон Марина Володимирівна – доцент кафедри економічної теорії державного управління Донецького національного технічного університету, к.е.н.

 

15 квітня, вівторок

 

9.15-10.35

Лекція. Ефективне використання часу.

(2 академ. год.)

Зюбанов Олександр Євгенович – доцент Донецького національного університету, к.ф.-м.н.

10.45-12.05

(2 академ. год.)

Практикум. Сучасні вимоги до складання службових документів.

 

Любимова Олена Анатоліївна – заступник начальника Управління

12.05-12.30

Перерва

12.30-13.50

Тематична зустріч.  Регіональне управління.

(2 академ. год.)

Бородіна Оксана Анатоліївна – начальник відділу діловодства та моніторингу документів комунального підприємства Донецької обласної ради «Компанія «Вода Донбасу», к.держ.упр.

14.00-15.20

(2 академ. год.)

Тематична зустріч. Основні вимоги законодавства України про службу в органах місцевого самоврядування та державну службу.

 

Погребняк Яна Олександрівна – начальник юридичного управління облдержадміністрації

 

 

16 квітня, середа

 

9.15-10.35

(2 академ. год.)

Тематична зустріч. Про нове в законодавстві про працю та характерні порушення трудового законодавства, встановлені за результатами перевірок. Питання щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

 

Яковенко Наталія Миколаївна – перший заступник начальника – заступник Головного державного інспектора праці Донецької області

 

10.45-12.05

(2 академ. год.)

Тематична зустріч. Організація здійснення контролю в органах державної влади.

 

Гуртова Юлія Леонідівна - заступник начальника відділу контролю управління діловодства та контролю облдержадміністрації

12.05-12.30

Перерва

12.30-13.50

(2 академ. год.)

Практичне заняття. Маніпуляції в спілкуванні як технології управління процесами взаємодії людей.

 

Єрескова Тетяна Володимирівна – доцент  кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, к.соц.н.

14.00-15.20

(2 академ. год.)

Практичне заняття. Технологія діловодного процесу (порядок приймання, реєстрації, відпрацювання вхідних та вихідних документів) .

(Проводиться в управлінні діловодства та контролю).

 

Любимова Олена Анатоліївна – заступник начальника Управління

 

 

17 квітня, четвер

 

9.15-10.35

(2 академ. год.)

Ділова бесіда. Професійний розвиток державних службовців.

 

Савченко Віктор Леонідович – начальник навчально-методичного відділу Центру, магістр державного управління

10.45-12.05

(2 академ. год.)

Практичне заняття. Основні навички роботи з програмою Excel.

 

Жильцов Сергій Анатолійович – провідний спеціаліст-програміст навчально-організаційного відділу Центру

12.05-12.30

Перерва

12.30-13.50

(2 академ. год.)

Тематична зустріч. Лідерство в системі державної служби.

 

Плошай Петро Вікторович – старший викладач магістратури державного управління Донецького національного технічного університету

 

 

14.00-15.20

(2 академ. год.)

Практичне заняття. Організація контролю за виконанням документів.

(Проводиться в управлінні діловодства та контролю).

 

Россоха Неллі Єгорівна – начальник Управління

 

18 квітня, п’ятниця

 

9.00-11.00

Контроль знань: тестування

(3 академ. год.)

Єремєєв Валерій Вікторович – в.о. директора Центру;

Кумєйко Юлія Василівна - методист Центру