http://www.avtopremial.ru/

Про Центр

Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій є державним закладом  післядипломної освіти.

Головна мета діяльності Центру – задоволення потреби Донецької обласної та районних державних адміністрацій Донецької області, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ і організацій у високопрофесійних працівниках, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати  новітні технології, сприяти інноваційним процесам, що відбуваються в державі.

Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508630 видана 26.04.2011 р.

Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій є державним навчальним закладом  післядипломної освіти.

Центр входить в національну систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яка створена з метою задоволення потреби центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевої самоврядності, інших органів і організацій, на яких поширюється дія Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» у високопрофесійних, висококультурних працівниках, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, сприяти підвищенню ефективності державного управління і місцевого самоврядування, упроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам.

Центр здійснює підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних і комунальних підприємств, установ і організацій Донецької області.

Центр має ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ №508630 видана 26.04.2011 за напрямом "Державне управління",  ліцензійний обсяг  складає 4000 осіб.

Центр діє під її безпосереднім керівництвом та контролем облдержадміністрації.

Рада з питань державної служби при голові облдержадміністрації є одночасно наглядовою радою Центру і здійснює загальний контроль за його діяльністю.

Координацію та контроль за роботою Центру у межах своїх повноважень здійснює Національне агентство України з питань державної служби.

Методичну, інформаційну і консультаційну допомогу Центру надає Національна академія державного управління при Президентові України, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління.

Центр є юридичною особою, має рахунки в установах банків.

Історія створення та становлення Центру.

Починаючи з серпня 1994 року, заклад  існував як Центр з підготовки та перепідготовки кадрів місцевих Рад секретаріату обласної ради, очолював його на той час Графов М.Ф.

Як самостійний навчальний заклад Донецький центр підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ та організацій  створено розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від 05.09.1996  № 600. Очолювали Центр директор Гусєв О.М. разом із заступниками Лєпською В.В. та Комісаровим О.М.

З 2 вересня 1997 року до 10 грудня 2010 року керував роботою Центру Ликов Володимир Васильович.

Основними функціями Центру є: навчальна, науково-методична, науково-дослідницька, організаційна, координаційна, а саме:

  • створення ефективних технологій навчання і розвитку дорослих;
  • поєднання особистісного розвитку з підвищенням професійного потенціалу людини;
  • поєднання галузевих вимог щодо розвитку кадрового потенціалу з потребою відтворення і збереження загальнолюдських цінностей;
  • забезпечення випереджувального характеру професійної підготовки відповідно до суспільних вимог;
  • мотивування безперервного фахового зростання;
  • підготовка резерву кадрів, яких вимагає подальший розвиток суспільства;
  • надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам і організаціям з питань підбору, навчання, професійного розвитку і управління персоналом;
  • проведення наукових досліджень з акмеологічних, андрагогічних проблем навчання та проблем управління персоналом.