Працівники Центру

ЄРЕМЄЄВ
Валерій Вікторович

в.о. директора

304-30-21

БЕРЕЖНА
Наталія Миколаївна

заступник директора з адміністративно-господарської роботи

305-15-85

ОПАНАСЮК
Лариса Валентинівна

учений секретар науково-методичної ради

338-01-00

Навчально-методичний відділ

САВЧЕНКО
Віктор Леонідович

начальник навчально-методичного відділу

305-02-99


ГРЕБЕНЮК
Ірина Олександрівна

завідувач методичним кабінетом 

305-33-60

КУМЄЙКО
Юлія Василівна

методист стаціонарного навчання І категорії

337-43-38

ЯКУБЕНКО
Ірина Вікторівна

методист стаціонарного навчання І категорії

334-24-57

СИМОНЕНКО 
Ганна Андріївна

бібліотекар I категорії

305-33-60

МОСКІНА
Світлана Григоріївна

бібліотекар ІІ категорії

305-33-60

ГОЛУБЄВА
Ірина Володимирівна

оператор копіювальних машин

334-26-64

Навчально-організаційний відділ 

ШАБОРОНІН
Сергій Вікторович

начальник навчально-організаційного відділу

334-32-94


ЄРЕМЄЄВА
Наталія Володимирівна

методист стаціонарного навчання І категорії

334-26-64

Єгорова
Ірина Аркадіївна

методист дистанційного навчання І категорії

334-26-64

ЖИЛЬЦОВ
Сергій Анатолійович

провідний фахівець-програміст

334-30-98

Науково-дослідна лабораторія з проблем управління персоналом

РОДЧЕНКО
Ірина Геннадіївна

начальник науково-дослідної лабораторії з проблем управління персоналом

304-30-15

 

                                        

 

СМАГЛЮК
       Марина Володимирівна

    керівник Донецької регіональної школи лідерів

304-30-17


СИТНІКОВА
Анастасія Олександрівна

молодший науковий співробітник

304-30-15

Фінансово-економічний відділ

ІВАЩЕНКО
Олена Миколаївна

головний бухгалтер

334-23-33


ЛИПОВЕЦЬКА
Розалія Хаїмівна

провідний фахівець-бухгалтер

337-43-92

МАЗІКОВА
Олена Василівна

провідний фахівець-бухгалтер

337-43-92


БУЧКО
Лідія Григорівна

провідний фахівець з кадрових питань та діловодства

304-30-24

СВИРИДОВА
Надія Василівна

завгосп

304-69-71