Оголошується прийом пакета документів для участі у проектах «Школа лідерів» та «Регіональний кадровий резерв», які впроваджені Донецькою облдержадміністрацією та Донецькою обласною радою

Мета - створення ефективної системи формування кадрового резерву, добір талановитої молоді, її підготовка, яка спрямована на формування лідерів для регіональних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, місцевого депутатського корпусу.

Завдання курсу:

 • оволодіння системою знань та професійних умінь, які забезпечують підготовку до виконання професійних обов’язків в умовах модернізації державного управління в Україні та проведення системних реформ;

 • розвиток системи знань та умінь, які забезпечують здатність ефективно реалізувати реформи в Україні, державну кадрову політику в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

 • формування та розвиток лідерських якостей;

 • удосконалення навичок самоосвіти.

У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі отримають необхідні знання щодо:

 • Конституції України, законодавства України у сфері державного управління, зокрема, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», трудового та бюджетного законодавства;

–теоретичних основ лідерства;

–управління людськими ресурсами;

–основ психології та сучасних методів управління персоналом;

–засад співробітництва і роботи в команді;

–технології прийняття управлінських рішень;

–державної мови;

–засад організаційної та мовної культури лідера;

–основ управління, організації праці, діловодства;

–знань комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

         вміння:

 • планувати та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів;

 • готувати пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління;

 • володіти основами комунікацій;

 • вести переговори, обґрунтовувати свої позиції, знаходити компромісні рішення;

 • організовувати та планувати роботу підлеглих;

 • своєчасно виявляти джерела можливих конфліктних ситуацій, не допускати соціальних, трудових та інших конфліктів;

 • управляти в кризових ситуаціях;

 • чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору з використанням різних форм (письмово, усно) і способів комунікації, вміння публічно виступати;

 • використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення;

 • безперервно підвищувати рівень власної професійної компетентності;

 • ефективно управляти змінами.

Стажування слухачів Школи лідерів відбувається після успішного проходження навчання протягом місяця в різних структурних підрозділах облдержадміністрації з метою придбання різноманітного управлінського досвіду, або в органі влади, до кадрового резерву якого планувалося зарахування резервіста.

Стажування проходить у формі виконання обов’язків керівника, залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок тощо, а також у формі коучинга.

Під час стажування під керівництвом наставника слухачі пишуть міні-проекти з актуальних питань державного управління, інноваційного розвитку регіону.

Міні-проекти розробляються на базі прикладного матеріалу, отриманого під час стажування, та включали теоретичну і практичну частину. Співробітниками ДО ЦППК надається консультативна допомога при написанні проектів.

Захист міні-проектів відбувається в присутності членів комісії, до складу якої входять представники органів влади, науково-педагогічного складу, громадських організацій.

За результатами навчання та захисту міні-проектів слухачам Школи лідерів видається свідоцтво про підвищення кваліфікації, сертифікат учасника Школи лідерів, рекомендаційні листи щодо зарахування до регіонального кадрового резерву.

Учасникам видається ексклюзивний комплект теоретичних і методичних матеріалів з менеджменту у сфері державного управління.

Участь у навчальних заходах здійснюється за рахунок обласного бюджету.

Вимоги до кандидатів:

Громадянство України.

Вік від 22 до 45 років.

Вища освіта (наявність диплома й додатка з результатами академічної успішності).

Лідерські якості й ініціативність (визначається на підставі есе,  тестування).

Високі комунікаційні навички (визначається на підставі есе, співбесіди). 

Досвід командної роботи (визначається на підставі співбесіди).

Чітке розуміння мети участі у програмі РКР (визначається на підставі есе, співбесіди).

Бажання працювати в облдержадміністрації (визначається на підставі есе, співбесіди).

Високі аналітичні здібності (визначається на підставі тестування).

Разом із анкетою додати:

1) есе (2000 знаків – 1 сторінка):

Цілі Вашої кар’єри та зв'язок із Регіональним Кадровим Резервом (РКР) – до чого Ви прагнете у Вашій професійній кар’єрі, і як РКР допоможе реалізації Ваших планів? Яку особисту мету Ви хочете реалізувати за допомогою знань і навичок, які отримаєте в Школі Лідерів?

Досягнення результату – опишіть ситуацію, де Ви забезпечили статус кво та змінили обстановку/процес на краще?

Лідерство – опишіть Ваше розуміння концепції лідерства, які якості, на Вашу думку, повинен мати лідер?

Етичні стандарти – Що Ви маєте на увазі під етичними стандартами людини?

2) копію диплому та додатка до нього; копію 1 і 2 сторінки паспорта, а також сторінки де вказано місце прописки.

Прийом документів та проведення попереднього тестування лідерських якостей претендентів триватиме до 13 вересня 2013 року (тестування з лідерських якостей проводиться шляхом комп’ютерної психодіагностики співробітниками науково-дослідної лабораторії з проблем управління персоналом ДО ЦППК).

 

Конкурсний відбір триватиме з 16 по 23 вересня 2013 року.

 

Початок навчання в Школі лідерів з 30 вересня 2013 року.

 

Навчання в Школі лідерів розбито на етапи:

 • 30 вересня - 04 жовтня 2013 року

 • 21 - 25 жовтня 2013 року

 • 04 - 08 листопада 2013 року

 • 25 - 29 листопада 2013 року

 

Додаткова   інформація   за тел .: (062) 304-30-17, 304-30-15

E-mail: don.leader.school@gmail.com

Дата:

четвер, серпень 8, 2013 п'ятниця, вересня 13, 2013