Нормативно-правові документи щодо діяльності Центру

Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій є державним навчальним закладом  післядипломної освіти

Центр входить в національну систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яка створена з метою задоволення потреби центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевої самоврядності, інших органів і організацій, на яких поширюється дія Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» у високопрофесійних, висококультурних працівниках, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, сприяти підвищенню ефективності державного управління і місцевого самоврядування, упроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам.

Центр здійснює підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних і комунальних підприємств, установ і організацій  Донецької області

Нормативно-правові документи щодо діяльності Центру

 Закони України

 • Конституція України. Закон України вiд 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР
 • Про державну службу. Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII
 • Про державну службу. Закон України від 17 листопада 2011 р.  № 4050- VI  (набере чинності з 01.01.2013)
 • Про місцеве самоврядування в Україні Закон. України вiд 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР
 • Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України вiд 07 червня 2001 р.  № 2493-III
 • Про вищу освіту. Закон України вiд 17 січня 2002 р.  № 2984-III
 • Про засади запобігання і протидії корупції. Закон України від 07 квітня 2011 р.  № 3206-VI Укази Президента України
 • Про професійний розвиток працівників від 12 січня 2012 року № 4312-VI
   

Укази Президента України

 • Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби. Програма роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій. Указ Президента України від 10 листопада 1995 р.  № 1035/95
 • Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Указ Президента України від 30 травня 1995 р.  № 398/95.
 • Положення про Національне агентство України з питань державної служби. Указ Президента України від 18 липня 2011 р. №769/2011.
 • Про Комплексну програму підготовки державних службовців.  Указ Президента України від 09 листопада 2000 р.  №1212/2000.
 • Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".  Указ Президента України  від 12 березня 2012 р.  №187/2012.
 • Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу. Указ Президента України від 05 березня 2004 р.  № 278/2004.
 • Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012.
 • Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації.  Указ Президента України від 5 квітня 2012 р. № 246

Постанови Кабінету Міністрів України

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 “Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 “Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. № 394 “Про науково-методичну раду при Головному управлінні державної служби при Кабінеті Міністрів України”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 695 “Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1998 р. № 499 “Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 55 «Про оплату праці працівників Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1993 р. № 83 “Про узгодження питань укладання угод про навчання, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців за кордоном з Головдержслужбою та подання звітності з цього питання”.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 1995 р. № 469-р щодо виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 р. № 398.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1996 р. № 131-р на виконання Указу Президента України від 11.09.95 р. № 824.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1996 р. № 321-р. “Про віднесення працівників центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій до відповідних категорій посад державних службовців”.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1198-р.,  «Про затвердження Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженої.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 480-р «Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

Накази Міністерства освіти і науки України

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

Спільне розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради

 • Спільне розпорядження голови облдержадміністрації від 03.08.2011 № 420/172р. «Про концепцію реформування Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».

Розпорядження голови облдержадміністрації

 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.09.96 № 600 «Про зміну структури обласної державної адміністрації».
 • Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.01.2014 № 5 «Про організацію навчання в Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у 2014 році».