On-Line навчання

Участь у відеоконференціях та вебінарах

Підключення до поточного вебінару Центру

Основною тенденцією інформатизації підвищення кваліфікації є розвиток інноваційних освітніх процесів на основі використання Інтернет-технологій. Такий вид комунікації є досить економним, оскільки дає змогу зекономити кошти на відрядження та проживання учасників комунікативних заходів. Ефективне використання інформаційних та телекомунікаційних технологій дає змогу оперативно проводити різноманітні комунікативні заходи (відеоконференції, конференції, семінари, "круглі столи", вебінари), які доповнюють дистанційну форму навчання очними заняттями.

Ці форми навчання забезпечують, передусім, неперевершену (порівняно з іншими формами навчання) швидкість оновлення знань за підтримки інформаційних ресурсів, дозволяють практично без обмежень розширити навчальну аудиторію викладача, "знімаючи" всі географічні та адміністративні кордони. Вони сприяють забезпеченню рівного доступу до якісного підвищення кваліфікації широких верств різних категорій державних службовців (зокрема інвалідів), максимально "наблизити" свої сервіси до спеціальних потреб тих, хто здобуває знання.

Відеоконференція

Такий вид комунікації дозволяє підключити до 10-ти учасників, які в on-line режимі мають можливість спілкуватися слухачам з викладачами.
Основна властивість відеоконференції - інтерактивність.
На відеоконференції, як і на звичайному семінарі, є можливість взаємодіяти з викладачем (модератором), тобто виконувати його завдання, відповідати на його запитання і задавати свої

Вебінар

Вебінар або веб-сервер-семінар — «віртуальний» семінар, on-line захід, що проходить в мережі Інтернет, в процесі якого кожен учасник може знаходитися на своєму робочому місці за комп'ютером.
Виглядає це як веб-сторінка, на якій розміщено: вікно ведучого вебінару, вікно чату учасників, вікно з файлами вебінару, вікно презентації. Вебінари дозволяють проводити он-лайн-презентації (Power Point), тренінги, синхронно переглядати сайти, відеофайли і зображення, спільно працювати з документами і додатками (Word, Excel і ін.). У вебінарі можуть брати участь від одного до декількох сотень осіб, з них один або декілька виступають як ведучі вебінару (спікерів).

Переваги вебінару:

  • зручність для слухачів (сприйняття інформації у звичній обстановці, без сторонніх шумів і та. ін.);
  • інтерактивна взаємодія між доповідачем і слухачами, а також слухачами між собою;
  • висока доступність для «відвідування» слухачами.