Лабораторія з проблем управління персоналом

Науково-дослідна лабораторія з проблем управління персоналом є підрозділом Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

Основними цілями діяльності лабораторії є:

 

 • дослідження актуальних проблем розвитку системи управління кадрами  органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

 • розробка науково-обґрунтованої системи підбору та розвитку персоналу в сфері державного управління на основі соціально-психологічних методів;

 • проведення прикладних наукових досліджень з проблем управління персоналом в системі державної служби та місцевого самоврядування;

 • вироблення науково-обґрунтованих рекомендацій по підвищенню ефективності і дієвості системи управління кадрами державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування (в тому числі кадрового резерву);

 • забезпечення науково-психологічного супроводу професійного розвитку слухачів Центру і Школи лідерів;

 • вивчення й узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики системи управління персоналу.

Відповідно до поставлених цілей лабораторія: 

 • науково обґрунтовує вимоги до професійних якостей спеціалістів, керівників органів державної влади і місцевого самоврядування, претендентів до регіонального кадрового резерву;

 • теоретично обґрунтовує і розробляє психодіагностичні програми і методи роботи з працівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

 • проводить психологічну діагностику професійно важливих якостей (компетентностей) працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, осіб кадрового резерву;

 • бере участь в апробації проектів з питань оцінки персоналу, розроблених Нацдержслужбою України, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу;

 • забезпечує науково-психологічний підхід до професійного розвитку на основі психологічних «портретів» особистості слухачів Центру і Школи лідерів;

 • розробляє і впроваджує науково-обґрунтовану модель змісту навчання на основі професіограм, що враховують вимоги професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

 • проводить психологічні тренінги щодо розвитку професійно важливих якостей слухачів Центру і Школи лідерів;

 • надає науково-методичну, інформаційну, консультативну допомогу  працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування,   державних підприємств, установ та організацій з питань управління персоналом;

 • проводить прикладні наукові дослідження з проблем управління персоналом, здійснює вивчення стану наукових досліджень з питань державного кадрового управління;

 • розробляє та бере участь у  впровадженні науково обґрунтованих методів по вдосконаленню підбору кадрів, формуванню кадрового резерву, підвищенню кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, осіб кадрового резерву;

 • бере участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, проектах з питань розвитку системи управління персоналом.