Консультаційно-тренінговий центр

В Центрі впроваджено нову навчально-наукову організаційну форму з надання освітніх послуг задля забезпечення організації безперервного підвищення кваліфікації - консультаційно-тренінговий центр 

 

Основні цілі діяльності консультаційно-тренінгового центру (далі - КТЦ):

 • проведення навчально-наукової діяльності задля забезпечення організації безперервного підвищення кваліфікації державних службовців, посадових  осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у регіоні;
 • сприяння їх професійному і особистісному розвитку на основі індивідуального підходу;
 • впровадження інноваційних форм і методів навчання;
 • спрямування навчання на практичне застосування знань;
 • посилення навчального і науково-методичного потенціалу Центру.

Основні завдання КТЦ:

 • вивчення потреб слухачів Центру в підвищенні кваліфікації, індивідуальному консультуванні та розвитку;
 • популяризація правових, економічних, управлінських, соціальних, освітянських знань, кращих практик у сфері державного управління;
 • впровадження новітніх освітніх технологій, форм і видів підвищення кваліфікації управлінців області;
 • організація формування індивідуальних траєкторій навчання слухачів відповідно до планів професійного розвитку персоналу;
 • надання пропозицій щодо внесення змін і доповнень до навчальних програм, а також тематики випускних робіт або міні-проектів, які слухачі виконують з метою застосування отриманих знань в практичній діяльності;
 • підготовка методичного забезпечення навчального процесу Центру;
 • сприяння формуванню нової генерації фахівців, спроможних вирішувати актуальні питання державного управління, застосувати комплексний підхід щодо вирішення питань розвитку територій;
 •  участь у підготовці аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків, створенні інформаційних ресурсів в сфері державного і регіонального управління.

Для досягнення мети та забезпечення виконання завдань КТЦ здійснює наступні види діяльності:

 • організація вивчення потреб слухачів щодо індивідуального консультування з актуальних питань державного управління та місцевого самоврядування;
 • аналіз потреб та організація надання консультацій, проведення «круглих столів», тренінгів за напрямами створених студій КТЦ із залученням відповідних спеціалістів, викладачів, тренерів для надання консультацій;
 • за результатами аналізу проведених консультацій, «круглих столів»  надання пропозицій щодо підготовки методичних посібників, рекомендацій,  інформаційних видань, розробки кейсів і тренінгів, які розглядаються науково-методичною радою Центру;
 • підбір викладачів, створення тимчасових творчих колективів для розробки методичних посібників, кейсів, тренінгів;
 • здійснення координації підготовки методичних матеріалів, посібників, кейсів і тренінгів та винесення їх на розгляд науково-методичної ради Центру;
 • проведення індивідуально-психологічної оцінки (психо-діагностики) професійно-важливих якостей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, які виявили бажання продовжувати свій професійний розвиток шляхом самоосвіти;
 • проведення консультацій з питань особистісного розвитку слухачів Центру та складання спеціальних навчальних програм індивідуального розвитку за особистісними характеристиками та профілями професійної компетентності відповідно до індивідуальних планів професійного розвитку;
 • супровід в складанні та реалізації індивідуальних планів професійного розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;
 • сприяння становленню і розвитку таких новітніх видів навчання як дорадництво, менторство, кейс, тренінг, фасилітація, модерація, медіація, коучінг, вебінар тощо;
 • організація консультування аналітичних та наукових досліджень управлінців області, реалізації програм і проектів в сфері розвитку державного управління та соціально-економічного розвитку територій;
 • створення умов для забезпечення інформацією управлінців області (правової, нормативно-довідкової, управлінської, проектної тощо) як у процесі навчання в Центрі, так і в професійній діяльності.

Структура КТЦ:

Структура КТЦ складається із студій:

 1. права;
 2. надання адміністративних послуг;
 3. менеджменту і самоменеджменту;
 4. аналізу політики та взаємодії з громадськими організаціями;
 5. психології управління;
 6. стратегічного планування та проектного менеджменту;
 7. розвитку місцевого самоврядування;
 8. управління персоналом;
 9. ґендерної політики;
 10. питань євроінтеграції;
 11. української ділової мови;
 12. англійської мови;
 13. акмеологічного консультування (психодіагностика, індивідуальне консультування з питань розвитку особистості, супровід в складанні та реалізації індивідуальних планів розвитку слухачів КТЦ).

Організація роботи КТЦ 

Форми роботи КТЦ:

 • надання консультацій та роз’яснень безпосередньо в Центрі;
 • надання консультацій та роз’яснень через сайт Центру;
 • надання консультацій та роз’яснень в on-line режимі;
 • підготовка і проведення семінарів, «круглих столів» та таких сучасних видів занять як консультування, тренінг, фасилітація, модерація, медіація, коучінг, вебінар;
 • проведення виїзних занять;
 • налагоджування та здійснення спільно з підрозділами Центру співпраці з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з питань підготовки персоналу;
 • супровід наукових досліджень, які здійснюють слухачі та підрозділи Центру;
 • підготовка друкованих та електронних посібників, методичних рекомендацій, інформаційних матеріалів.