Інформація про матеріально–технічне забезпечення Центру

В Центрі для занять слухачів наявні чотири аудиторії, комп’ютерний клас. Разом їх площа становить 453,4 м2.

 

Аудиторія № 20 (53,1 м2) розрахована на 30 місць.

Оснащена столами із стільцями, проекційним переносним екраном, дошкою під крейду, флєпчартом, одним кондиціонером. В аудиторії є можливість для демонстрації презентацій та фільмів за допомогою мультимедійного проектора.

Комп’ютерний клас (63,9 м2).

Оснащений 10 сучасними ПК, проекційним переносним екраном, дошка учбова. ПК підключені до локальної мережі закладу, мережі Інтернет.

Аудиторія № 19 (174,6 м2) має 120 посадкових місць. Оснащена столами із стільцями, стаціонарним проекційним екраном, стаціонарним мультимедійним проектором, флєпчартом, двома кондиціонерами, акустичною системою. В аудиторії є можливість для демонстрації презентацій та фільмів. Прикрашена державними та регіональними символами. Обладнана доступом до мережі Інтернет.

Малий зал (70,7 м2) розрахований на 65 місць,налаштовано для спілкування у режимі «круглого столу». Оснащене єдиним підково образним столом зі стільцями, інтерактивною дошкою, флєпчартом, одним кондиціонером, теліжка переносна. Обладнана доступом до мережі Інтернет. В аудиторії проводяться Інтернет конференції.

Читальний зал (91,1 м2) розрахований на 30 місць. Він обладнаний двосторонніми столами, які дозволяють максимально ефективно використовувати наявні площі, двома кондиціонерами, флєпчартом, проекційним переносним екраном, дошка учбова, кондиціонером.

Бібліотека Центру складається з трьох приміщень – книгосховища, читальної зали (204 м2). Тут встановлено 2 комп’ютери  підключених до локальної мережі закладу, мережі Інтернет, що дозволяє використовувати бібліотеку для самопідготовки слухачів. Бібліотека обладнана трьома промисловим ксероксами (один з них – кольоровий), перфобіндером DSB, сабельним різаком, кондиціонером.

Всі аудиторії (453,4 м2) забезпечені сучасними офісними меблями, які дозволяють максимально ефективно використовувати наявні площі та зручні для інтерактивних форм навчання. Також всі ці приміщення обладнані точками доступу до мережі Інтернет, кондиціонером.

Службові приміщення (308 м2) – кабінет директора (29,0 м2), приймальня (14,7 м2), кабінет заступника директора з навчальної роботи (30,5 м2), кабінет заступника директора з адміністративно-господарської роботи (16,5 м2), кабінет науково-методичного відділу (57,6 м2), кабінет науково-організаційного відділу (29,0 м2), кабінет провідного спеціаліста, відповідального за кадрову роботу (14,4 м2), бухгалтерія (26,6 м2), кабінет завгоспу (5,7 м2) із складом (38,2. м2), кабінет дистанційного навчання (13,1 м2), кабінет директора школи лідерів     (17,9 м2) та науково-дослідна лабораторія з проблем управління персоналом (14,8 м2). Всі кабінети обладнані сучасною меблею, сучасними ПК, лазерними пристроями у тому числі і кольоровими, ксероксами, кондиціонерами. ПК підключені до локальної мережі закладу, мережі Інтернет.

Крім того, Центр має допоміжні та підсобні приміщення площею:

- вестибюль із гардеробом – 128,0 м2

- актовий зал на 440 місць оснащений акустичною системою з фойє – 493,3 м2

- санітарни вузли, коридори.

Для забезпечення слухачів харчуванням Центром використовується на договірних засадах їдальня (ООО „Данилюк”), яка розташована в будинку облдержадміністрації. Площа її залу - 180 м2, на 100 місць (одного слухача припадає одне посадкове місце).

Власного гуртожитку Центр не має. Центр отримує послуги по поселенню слухачів за наявністю місць (гуртожиток, розташований за адресою м. Донецьк, пр. Миру, 10). Площа кожної кімнати становить 18 м2,сучасний котедж на 5 місць.

Центр достатньо забезпечений загальними площами. Їх обсяг відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.