www.fan-bieber.com

Доступ до публічної інформації

Питання доступу до публічної інформації регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указами Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України", Постановою Кабінету Міністрів України "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" та "Питання системи обліку публічної інформації", іншими нормативно-правовими актами, основне призначення яких - забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Донецьким обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, його можна подавати як у письмовому, так і у електронному вигляді. Запит на отримання інформації може бути індивідуальний або колективний.   

При цьому необхідно вказати:

  • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).
  • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію їх можливо подавати шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

         -   від фізичної особи;
         -   від юридичної особи;
         -   від об’єднань громадян.
          

Поштова адреса  для подання інформаційного запиту:

м. Донецьк, бул.  Пушкіна 32, 83105, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати "Публічна інформація");

        телефон/факс: (062) 338-01-00;