https://tut-zdorovo.ru

Донецька регіональна школа лідерів

Донецька регіональна школа лідерів – це проект, метою якого є виявлення молодих перспективних людей із задатками лідера, що бажають реалізувати себе в управлінській діяльності в органах державної влади і місцевого самоврядування; допомога в розвитку їх здібностей і вдосконаленні професійних знань у сфері державного управління; а головне – сприяння застосуванню знань і лідерських якостей слухачів Школи лідерів у вирішенні практичних питань: при розробці соціально-економічних проектів регіонального розвитку, захисті проектів і участі в їх реалізації в робочих групах при органах державної влади.

Оголошується прийом пакета документів для участі у проектах «Школа лідерів» та «Регіональний кадровий резерв», які впроваджені Донецькою облдержадміністрацією та Донецькою обласною радою

П'ятий потік навчання в Донецькій регіональній школі лідерів

Організатори пректу:

 • Донецька обласна державна адміністрація
 • Донецька обласна рада
 • Управління державної служби Головдержслужби України в Донецькій області
 • Школа вищого корпусу державної служби Нацдержслужби України
 • Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • Донецький державний університет управління
 • Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”
 • Громадська організація "Центр політологічних досліджень"
 • Донецька обласна організація ВГО "Комітет виборців України"
 • Донецька обласна молодіжна громадська організація "NOETIKOS"

Бенефіціари проекту:

 • Регіональні та місцеві органи влади
 • Територіальні підрозділи центральних органів влади

З метою реалізації пілотного проекту «Створення Донецької  регіональної школи лідерів» в рамках виконання Регіональної Програми з розвитку і управління персоналом в місцевих органах влади на 2012-2015 роки та на підставі спільного розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 03.08.2011 №420/172 «Про концепцію реформування Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» на базі Центру передбачено створення Донецької регіональної школи лідерів.

Для виконання розпорядження та завдань пілотного проекту «Створення Донецької регіональної школи лідерів» з січня 2012 року в Центрі організовано навчання за програмою підвищення рівня професійної компетентності з лідерства та управлінських навичок для:

 • осіб, які зараховані до кадрового резерву на керівні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • молоді, яка виявила бажання працювати на державній службі. 

Робота Донецької регіональної школи лідерів відбувається за наступними етапами:

 • Відбір претендентів: формування списків, проведення попереднього тестування лідерських якостей, проведення інтерв’ю з претендентами на засіданні Комісії з добору претендентів.
 • Навчання за професійною програмою підвищення рівня професійної компетентності з лідерства та управлінських навичок.
 • Стажування випускників Донецької регіональної школи лідерів в органах державної влади.
 • Написання та захист міні-проектів з актуальних питань державного управління.
 • Зарахування до регіонального кадрового резерву.

Чотирьохтижнева програма навчання має наступну структуру:

І тиждень:

 • Модуль. Теоретичні основи лідерства.
 • Модуль. Лідерство та ефективна комунікація.
 • Модуль. Мова як основний компонент управлінської компетентності лідера.

ІІ тиждень:

 • Модуль. Лідер як провідник реформ, інвестиційний менеджмент.
 • Модуль. Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування. Теми: Впровадження Закону України «Про державну службу». Проблеми запобігання та протидії проявам корупції. Основні напрями здійснення європейської інтеграції України. Ґендерні проблеми громадського і політичного розвитку України та регіону.

ІІІ тиждень:

 • Модуль. Стратегічне управління людськими ресурсами (УЛР).
 • Модуль. Організаційна культура лідера.

IV тиждень:

 • Модуль. Розвиток потенціалу лідера.

Теми: Впевнена поведінка як основа ефективної взаємодії. Тренінг особистісного розвитку. Конфліктологічні аспекти управлінської діяльності. Управління часом. Індивідуальне консультування слухачів Школи лідерів зі складання планів розвитку лідерських якостей.

В рамках навчання передбачена психологічна оцінка індивідуально-психологічних особливостей слухачів Донецької регіональної школи лідерів та складення індивідуально-психологічних профілів за лідерськими якостями. Під час оцінки досліджуються такі складові профілів лідерських компетенцій:

Орієнтація на результат:

 • відповідальність;
 • самостійність;
 • ініціативність;
 • самоконтроль.

Управління людськими ресурсами:

 • організаторські здібності;
 • конструктивний стиль управління і вирішення конфліктів;
 • асертивність – аргументоване відстоювання особистої точки зору з урахуванням думки опонентів;
 • емпатія – здатність до співчуття, розуміння інших.

Ефективна комунікація:

 • комунікативні здібності;
 • відкритість – чесність в стосунках;
 • соціальна спрямованість – вираженість соціальних умінь, потреба допомагати оточуючим;
 • знання ділового етикету.

Аналітичне мислення:

 • оперативність мислення;
 • творче мислення;
 • здатність до змін.

Врахування індивідуально-психологічних особливостей слухачів Школи лідерів, їх лідерських знань та навичок дозволяє розробляти індивідуальний план розвитку слухачів та здійснювати супровід в реалізації розвиваючих заходів цього плану.

Наші координати:

83105, Донецьк, бул. Пушкіна 32, 1 поверх, аудиторія № 20

Донецька регіональна школа лідерів
E-mail: don.leader.school@gmail.com
Контактні телефони:
(062) 304-30-17 Смаглюк Марина Володимирівна, керівник Школи
(062) 304-30-21 Єремєєв Валерій Вікторович, в.о. директора Центру
(062) 305-02-99 Савченко Віктор Леонідович, начальник навчально-методичного відділу
(062) 304-30-15 Родченко Ірина Геннадіївна, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем управління персоналом