Бібліотека Центру

В Центрі функціонує бібліотека для забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування навчального процесу слухачів та студентів, науково-дослідної та навчально-методичної роботи в Центрі. Виконання цих завдань здійснюється шляхом комплектування бібліотечного фонду літературою, систематизації, каталогізації та організації фондів, розповсюдження інформації про бібліотечні фонди, організація книжкових виставок до професійних програм та тематичних семінарів, складання покажчиків та списків літератури.

Бібліотека має найбільш повне в регіоні зібрання літератури з питань державного управління та місцевого самоврядування, державної служби та кадрової політики, регіональної економіки, соціальної та гуманітарної політики, з питань управління та правознавства.

Бібліотека отримує літературу з Української академії державного управління при президентові України, книжкових магазинів міста.

Бібліотека отримує 30 найменувань періодичних видань українською та російською мовами. Наприклад: "Вісник УАДУ", "Вісник державної служби", "Державний вісник України", "Бухгалтерський облік і аудит", "Право України", "Економіка України", "Економіст", "Фінанси України", "Менеджер", "Український історичний журнал", "Персонал", "Політика і час", "Економіка. Фінанси. Право", "Розбудова держава".

Фонд бібліотеки налічує понад 23 000 примірників книг.

Читачами бібліотеки є слухачі, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, викладачі та співробітники Центру, працівники державних та місцевих органів влади, а також студенти і науковці інших вищих навчальних закладів міста.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки складається з алфавітного та систематичного каталогів, систематичної картотеки газетних та журнальних статей, тематичних картотек, алфавітних картотек Законів України, номенклатурних картотек постанов Уряду, рефератів слухачів та інше.

Книгосховище бібліотеки, площею 150 м2, розраховано на 90 000 примірників книжкового фонду; читальний зал, площею 90 м2, має 30 робочих місць.

Бібліотека працює:

з 9-00 до 18-00 без перерви

Вихідний день – субота, неділя

тел. 305-33-60